Arama
Tüm Kategoriler
  Menü Kapat

  Bombus Arısı Kovan - Ücretsiz Kargo

  Üretici: Bio Grup
  1 Kovanda yaklaşık 75-80 adet arı mevcuttur. Gönderi MNG Kargo ile yapılacaktır.
  Ürün Kodu: ba01
  600,90 ₺
  525,00 ₺
  i h
  Teslim tarihi: 3-5 Gün

  1 Kovanda yaklaşık 75-80 adet arı mevcuttur.

   

  SORU VE CEVAPLARLA BOMBUS ARILARININ KULLANIMI

  Soru: Kovanda bulunan polen ve şurup arıya verilmeli mi?

  Cevap: Kovanda size verilen şuruplukta bulunan şurup Kavun ve Karpuz serası hariç kapatılmamalıdır. Polen direkt olarak arılara veilmemeli verilirse arılar polen toplamak için serayı gezmezler yani çalışmazlar , polenin kovana koyulma amacı arıları sıcaklık artışı ya da ilaçlama için seradan uzaklaştırdığımızda verilmesidir. 

   

  Soru: İlaçlama yapacağım zaman kovanı ne yapmalıyım?

  Cevap: İlaçlamaya başlamadan önce kovan sera dışarısına çıkarılmalıdır. Kovan 1 günden fazla çalışmadan beklerse polen takviyesi yapılmalıdır.

   

  Soru: Arılara zararlı ilaç kullanılmış ve  ilacın bekleme süresi dolamdan kovan seraya konulmuş ise ne yapmalıyım?

  Cevap: Kovan zarar görmüş olabilir bu durumda yerine yeni kovan konulmalıdır.

   

  Soru: Kovanı nasıl yerleştirmeliyim?

  Cevap: Kovan üzerine direkt güneş ışığı gelmeyecek şekilde seranın iyi hava alan bölümüne yerden biraz yüksek konumda düz bir zemine yerleştirilmelidir.

   

  Soru: Arıların çalışmadığını mı düşünüyorsunuz?

  Cevap: İlk olarak kovanın içini ve seranızı kontrol ediniz. Kovanda fazla polen olabilir, polen takviyesi yapmayınız. Şurupluktaki fitile arılar rahatça ulaşmalıdır (Bunun kontrolünü yapınız)

  Fitilin üzeri kuruduysa tersine çeviriniz , şurup bitmiş ise dolusu ile değiştiriniz.

  Eğer serada farklı çeşit ürün var ise bunların arasından arıların geçemeyeceği şekilde tül çeviriniz. Çiçeklerdeki polen durumunu kontrol ediniz.

  Sera içerisindeki düşük ve yüksek sıcaklıklarda çiçeklerde polen oranı çok zayıftır. Bundan dolayı arılar çalışmayabilir.

   

  Soru: Sera içerisindeki optimum nem ve sıcaklık ne olmalıdır? Düşük ve yüksek sıcaklıklarda ne yapmalıyım.

  Cevap: Bombus arı kovanı içindeki işçi arıların en iyi çalıştıkları sıcaklıklar 16-28 °C dir. Yaz aylarında sera içi sıcaklık 30 °C yi aştığında zamanlarda kovan seradan alınıp akşam serin saatlerde tekrar kovana konulmalıdır. Mutlaka Sıcak hava koşullarında sera içerisindeki nemi yükseltmek amacıyla azar azar sık sulama ve bitki sıra aralarına sulama suyu verilmelidir. Soğuk kış dönemlerinde sıcaklığın 6 °C nin altına düştüğü durumda kovanı seradan alınız. Özellikle gece ısıtmalarına önem verilmeli sıcaklık mümkün olduğu kadar yüksek tutulmalıdır. İyi ısıtmalı seralarda arı aktivitesi ve ömrü çok daha yüksektir.

   

  DİKKAT!!! Herhangi bir sel baskını, fiziksel ( Karınca fare gibi her türlü canlı) ve kimyasal tahribatlardan firmamız sorumlu değildir.

  Arılar kendilerini tehlike durumunda hissetmesi sonucunda sizi sokabilir. Bu durumdan kaynaklanacak alerjik durumlarda direkt doktorunuza başvurunuz.

   

  Teslimat tarihleri ile ilgili satış temsilcilerimiz sizinle irtibata geçecektir.

   

   

   

   

  İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER FUNGUSİTLER
  Etkili Madde Bekleme
   Süresi
  Ticari isim Etkili Madde Bekleme
   Süresi
  Ticari isim
  Abamectin 1,5 gün Agrimec-Torpedo Azoxystrobin 1 gün Quadris
  Acetamiprid 2 gün Mospilan-Mostar Bakır oksiklorür 1 gün TriMiltox-Gunner
  Aceqiunocyl 1 gün Kanemite Benomyl 1 gün Benlate-Çekomil
  Acrinathrin 3 gün Rufast Boscalid 1 gün Signum
  Amitraz 1 gün Trazam-Teomin Buprimate 1 gün Nimrod
  Azinphos-methyl 30 gün Gusathion-Methazin Captan 1 gün Captan-Agrocaptan
  Azocylotin 2 gün Perobal-Akarit Carbendazim 1 gün Deresol-Bavistin
  Bacillus thuringiensis 1 gün Agree Chlorothalonil 1 gün Daconil-Bravo
  Beta-cyfluthrin 20 gün Bulldock Copper-oxycloride 1 gün Cupravit
  Bifenazate 1 gün Floramite Cyflufenamid 1 gün Sanga
  Bromoprophylate 1 gün Neoron-Frongo Cymoxanil 1 gün Curzate-Devil
  Buprofezin 1 gün Applaud Cyprodinil-fludioxonil 1 gün Switch
  Carbaryl 3 gün Hektavin Difenocazole 1 gün Score-Divident
  Carbosulfan 30 gün Avantaj Dimethomorp+MZ 1 gün Acrobat
  Chlorantraniliprole+Abamectin 2 gün Voliam Targo Diniconazole 1 gün Spotless
  Chlofentezine 1 gün Apollo Dinocab 1 gün Karathane
  Chlorfenvinphos 2 gün Birlane Dodine 1 gün Dodin-Fudine
  Chlorpyrifos-ethyl 15 gün Dursban-Karbon Famaxadon+Cymoxanil 1 gün Equation pro
  Chlorpyrifos-methyl 15 gün Reldan Fenbuconazole 1 gün Indor
  Chlorofluazuron 2 gün Atabron-Atagol Fanhexamid 1 gün Teldor
  Chlorantraniliprole 1 gün Altacor Fludioxinil 1 gün Maxim-xl
  Cyantraniliprole 1 gün CİRCADEN Folpet 1 gün Folpan-Speel
  Cypermethrin 15 gün Imperator-Arrivo Fosethyl - aluminium 2 gün Aliette-Veliyette-Plant
  Cyromazine 1 gün Trigard-Bestgard Hexaconazole 1 gün Anvil-Antak
  Deltamethrin 3 gün Decis-Deltarin Hymexazole 1 gün Tachigaren-Bestgaren
  Diafentiuron 3 gün Polo-Diapol İmazalil 1 gün Magnate-Magellan
  Diazinon 25 gün Basudin-Hezudin İprodione 1 gün Rovral-Bestal
  Dichlorophos 3 gün DDVP Kressoxin-methyl 1 gün Candid
  Dicofol 1 gün Keltane-Hektane Kükürt 1 gün Thiovit-Kumulus
  Dimethoate 20 gün Rogor-Poligor Mancozeb 1 gün Didhane M45-Dikoten
  Emamectin Benzoate 3 gün Proclaim Mancozeb+Metalaxyl 1 gün Ridomil-Micros'm
  Endosulfan 15 gün Thiadon-Korsulfan Maneb 1 gün Didhane M22-Agroneb
  Esfenvalarate 15gün Sumigold Metalaxyl 1 gün Ridomil-Planet
  Ethiofencarb 2 gün Croneton Metiram 1 gün Polyram
  Etoxazole 3 gün Zoom Metiram+cymoxanil 1 gün Curzeb
  Fenazaquin 1 gün Totem-Magister Minoetadine 1 gün Belkute
  Fenbutatin-oxide 1 gün Torque-Dark Myclobuthanil 1 gün Systane-Külhane
  Flonicamid 1 gün Teppeki Nuarimol 1 gün Trimidal
  Flubendiamide 1 gün Takumi - Tunga Oxadixyl+mancozeb+cymoxanil 1 gün Ripost'm
  Heptenophos 2 gün Hostaquick Oxadixyl+mancozeb 1 gün Sandofan
  Hexythiazox 1 gün Nissorun-Yoksorrun Penconazole 1 gün Topas-Kopuz
  İmidacloprid 35 gün Confidor Procymidone 1 gün Sumiscilex-Toronaga
  İndoxacarb 4 gün Avaunt-Steward Propamocarb 1 gün Previcur-Milencur
  Lambda-cyhalotrin 15 gün Karate-KungFu Propineb 1 gün Antracol-Enercol
  LambdaCyhalotrinBuprofezin 15 gün Karapp-Kungapp Tebuconazole 1 gün Folicur-Raxil
  Lufenuron 2 gün Match Thiophanate-methyl 1 gün Enovitsüper
  Malathion 15 gün Malathion-Hekthion Thiram 1 gün Pomarsol-Cekuram-Kortiram
  Methomyl 8 gün Lannate-Pilar Triadimenol 1 gün Bayfidan
  Methoxyfenozyde 1 gün Prodigy Triadimefon 1 gün Bayleton-Korleton
  Navaluron 2 gün Rimon Trichoderma Harzianum Rifai Strain KRL-AG2 1 gün T-22 Planter Box
  Parathion 14 gün Folidol-Fosforin Tolclofos-methyl 1 gün Rizolex
  Phosphamidon 14 gün Dimekron-Famidon Trifloxystrobin 1 gün Flint
  Primiphos-methyl 14 gün Actellic Triflumizole 1 gün Trifmine-Rocket
  Pyrimidifen 1 gün Miteclean Triforine 1 gün Sarpol
  Primicarb 1 gün Primor-Panzher Vinclozolin 1 gün Ronilan
  Propargite 1 gün Comite-Omite      
  Pymetrozine 1 gün Plenum-Chess      
  Pyridaben 2 gün Sanmite-Spider      
  Pyridalyl 1 gün Sumipleo      
  Pyripoxfen 1 gün Admiral      
  Spinosad 1 gün Laser      
  Spirodiclofen 1 gün Envidor      
  Spiromesifen 1 gün Oberon      
  Spirotetramat 2 gün Movento      
  Tau-fluvalinate 1 gün Mavrik      
  Tebufenpyrad 12 saat Masai      
  Teflubenzuron 14 gün Nomold      
  Tetradifon 1 gün Tedion-Tetrafon      
  Thiamethoxam 25 gün Actara      
  Thiocyclamhyrogeneoxalate 1 gün Evisect      
  Thiometon 15 gün Ekatin      
  NEMATİSİTLER          
  Etkili Madde Bekleme
   Süresi
  Ticari isim      
  Carbosulfan 30 gün Furadan      
  Cudasafos 2 gün Rugby      
  Ethoprophos 10 gün Mocap      
  Fenamiphos 21 gün Nemacur-Nemaphos      
  Fosthiazate 1 gün Nematorin      
   

   

  0.0 0
  Kendi yorumunuzu yazın Kapat
  • Sadece kayıtlı kullanıcılar değerlendirme yazabilir
  *
  *
  • Kötü
  • Mükemmel
  *
  *
  *